terug

Nieuwe website stichting ANGOB live

01 oktober 2020

Rustig, sfeervol en informatief. Stichting ANGOB is trots op haar nieuwe website. Hiermee hoopt de stichting belangstellenden op een toegankelijke manier op de hoogte te houden van de ontwikkelingen met betrekking tot alcohol op medisch, sociaal en politiek gebied.

De website bevat een enorm archief aan informatie over alcoholbeleid en -bestrijding. Zo zijn er publicaties van de Stichting ANGOB te vinden vanaf januari 2001. Ook stelt de website alle exemplaren van Magazine De Geheelonthouder sinds 2007 in pdf-vorm beschikbaar. De meeste artikelen uit deze periodieken zijn ook te vinden op categoriën als economie, verslaving en gezondheid onder Publicaties op onderwerp.

Cultureel erfgoed
Nieuw op de website is een vooralsnog bescheiden etalage van cultureel historisch erfgoed van de beweging voor een alcoholvrije samenleving. Dat varieert van kaartspellen met ANGOB-logo en nationale collectebussen tot voorlichtingsbrochures en campagneposters. Verwante organisaties worden uitgenodigd om beeldmateriaal van vergelijkbare erfgoed-herinneringen in te sturen. Mail daarvoor naar info@angob.nl

Stichting ANGOB geeft al sinds 1898 een periodiek uit. Sinds 1901 heet deze De Geheelonthouder. Rond 1914 telde het weekblad zo'n 15.000 abonnees bij een ledentaal van 3300. Na de Tweede Wereldoorlog verscheen De Geheelonthouder als tweewekelijkse krant. De laatste decennia verscheen het ANGOB-blad ongeveer 6 keer per jaar.