Jaargangen GO Magazine

Hier vind je alle exemplaren van Magazine De Geheelonthouder sinds 2007. De meeste artikelen uit deze periodieken zijn ook te vinden op categoriën als economie, verslaving en gezondheid onder Publicaties op onderwerp.

Stichting ANGOB geeft al sinds 1898 een periodiek uit. Sinds 1901 heet deze De Geheelonthouder. Rond 1914 telde het weekblad zo’n 15.000 abonnees bij een ledentaal van 3300. Na de Tweede Wereldoorlog verscheen De Geheelonthouder als tweewekelijkse krant. De laatste decennia verscheen het ANGOB-blad ongeveer 6 keer per jaar.