terug

Minister wil happy hours aanpakken

Minister Klink van Volksgezondheid wil de happy hours in café’s en disco’s gaan aanpakken. Hij vindt het zorgwekkend dat ook veel jongeren van 14 en 15 jaar daar gebruik van maken. Alcoholhoudende drank is voor hen verboden en uiterst schadelijk.

Uit onderzoek van de Universiteit Twente is gebleken dat in de grote steden één op de drie café’s drank op bepaalde tijden met korting aanbiedt. Bij die zogenaamde happy hours wordt bier gewoonlijk getapt voor de halve prijs, terwijl op wijn en breezers ook forse kortingen gegeven worden.

Het ligt voor de hand dat kortingen op de prijs extra consumptie uitlokken. In de praktijk is dat ook meermalen gebleken. Ruim de helft van de nu ondervraagde jongeren gaf toe dat er meer werd gedronken als er een kortingsactie was. Tweederde van deze jongeren zei de keuze van het café af te stemmen op de kortingsacties die er werden gehouden.

De enquête heeft overigens nog eens bevestigd dat 14- en 15-jarigen geen enkele moeite hebben om alcohol te bemachtigen.Iets wat door het Dagblad van het Noorden direct na het incident in Tynaarlo van eind november ook geconstateerd werd. De verkopers van alcohol zijn ongelooflijk hardleers.

De vraag die gesteld moet worden luidt natuurlijk : bereikt de minister met deze maatregel dat er door jongeren minder alcohol gedronken gaat worden ?

Wij denken dat dit slechts in zeer beperkte mate het geval zal zijn. En dat reduceert de maatregel van de minister tot symboolpolitiek. De maatregel betekent overigens wel inwilliging van de twee jaar geleden door de Tweede Kamer geuite wens om de happy hours af te schaffen.

Als incidentele maatregel kan het verbod niet meer dan een beperkt effect sorteren. Jongeren drinken slechts éénvijfde van hun alcoholgebruik in de horeca (café’s en disco’s). Als zij door de maatregel in de horeca tien procent minder gaan drinken, betekent dat op hun totale alcoholgebruik slechts twee procent.

Het valt ons inziens overigens moeilijk te verdedigen dat prijsstunten met alcohol in de horeca verboden wordt, terwijl het in de supermarkten gewoon mag doorgaan. Een totaalverbod op prijsstunten met alcohol zal meer zoden aan de dijk zetten. Dan wordt ook het thuis drinken, het drinken in keten en hokken, en het drinken in de sportkantine afgeremd. Bovendien maakt een algemeen verbod op prijsstunten met alcohol nog weer eens duidelijk dat alcohol geen “gewoon” consumptieartikel is.

Daarnaast zou er een verbod moeten komen op het aanbieden van onbeperkt drinken voor een vast bedrag. Een jongerencafé in Enschede adverteerde in 2006 met onbeperkt drinken voor 10 euro ! Als dan ook nog de breezers de supermarkt uitgegooid worden en alleen via de slijter verkocht mogen worden, ontstaat er iets van een samenhangend pakket van maatregelen. Dat is geloofwaardiger dan één ad-hoc maatregel, en zal ongetwijfeld meer effect sorteren.

Tenslotte kan ons inziens het tegengaan van drinken beneden de leeftijd van 16 jaar ook zonder nieuwe wetgeving effectiever gemaakt worden. Namelijk door striktere handhaving van de bestaande leeftijdsgrens. Nog beter zou het zijn om één leeftijdsgrens van 18 jaar voor alle alcoholhoudende dranken in te voeren. Dat vereenvoudigt het toezicht, en doet 14- en 15-jarigen eerder opvallen.

Dingeman Korf

P.S.
Volgens de laatste berichten ziet de minister af van een generiek verbod op happy hours. Hij heeft dit in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Wel gaat hij met Horeca Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten een gesprek aan over de kortingsacties van de horeca.
De minister zet blijkbaar het proefballonnetjes-beleid van zijn voorganger Hoogervorst voort. Ideeën lanceren, en als daar kritiek op komt van de alcoholbranche gauw in zijn schulp kruipen.