terug

Na één maand zonder alcohol al verbetering gezondheid

De Britse journalist Andy Coghlan van het blad New Scientist wist dertien collega’s over te halen tot een experiment om de gevolgen van de culinaire overdaad in de maand december, zo snel mogelijk weg te werken. Het experiment bestond daaruit dat negen collega’s plus hijzelf, de gehele maand januari geen druppel alcohol zouden drinken. Vier collega’s zouden hun normale drinkgedrag handhaven.

Coghlan wist de medewerking te krijgen van hoogleraar Rajiv Jalan en diens medewerkers van het Royal Free Hospital in Londen. Zij zouden de benodigde metingen uitvoeren. Daarnaast was leverspecialist Kevin Moore bereid de resultaten van commentaar te voorzien. De proefpersonen waren allen matige drinkers.

Na afloop van het experiment was duidelijke gezondheidswinst aantoonbaar bij degenen die een maand niet hadden gedronken. Zo verloren zij gemiddeld 1,5 kilogram lichaamsgewicht. Het cholesterolgehalte van hun bloed was met 5 procent gedaald en hun bloedsuikergehalte met 15 procent. Ook hun lever bleek baat te hebben bij de rustpauze van een maand. Het percentage vetcellen in de lever daalde met 15 procent.

De proefpersonen meldden zelf dat zij beter sliepen en zich alerter voelden op hun werk. Hun geestelijke gezondheid had dus ook baat gehad bij een maand onthouding.

Coghlan concludeert uit de resultaten dat matige drinkers al na één maand belangrijke gezondheidswinst kunnen boeken door zich te onthouden van alcohol. Hoe snel die gezondheidswinst weer verloren gaat als de betreffende persoon weer gaat drinken, is nog onbekend. Rajiv Jalan waarschuwt daar uitdrukkelijk voor. “Het zou een verkeerde conclusie zijn om in een alcoholvrije maand januari, een vrijbrief te zien om er de rest van het jaar maar op los te drinken”. Het positieve effect is geconstateerd bij een betrekkelijk kleine groep van matige drinkers. Of bijvoorbeeld het positieve effect op de lever ook optreedt bij zware drinkers, is nog helemaal de vraag.

Leverspecialist Kevin Moore geeft als commentaar dat de medische wetenschap zich lange tijd vooral gericht heeft op de gevolgen van fors drinken. Dergelijk drinken leidt op den duur tot levercirrhose. Een onomkeerbare ontwikkeling. Leverexperts zijn daarom vaak van mening dat onthouding van alcohol niet tot herstel leidt, maar uitsluitend verergering tegengaat. Cochlan heeft laten zien dat dit voor matige drinkers niet opgaat. Een lever die begonnen is te vervetten, kan genezen door de toevoer van alcohol te beëindigen.

Moore voegt tenslotte nog toe: “Als iemand een pil zou verkopen die in één maand een gelijk effect zou hebben als één maand niet drinken, dan zou hij rijk kunnen worden”.

De bevindingen van Coghlan werden begin januari in diverse Engelse bladen gepubliceerd, op 5 januari bijvoorbeeld in de Medical Daily. Juist op tijd om zoveel mogelijk lezers te bewegen om mee te doen met de januaripauze van alcohol, die als “Janopause” werd aangeduid.

Dingeman Korf