terug

Nederland verwerpt hardere aanpak softdrugs door de EU

Om zijn beleid met betrekking tot soft-drugs te kunnen voortzetten, heeft Nederland geweigerd in te stemmen met een voorstel om binnen de Europese Unie de drugshandel harder aan te pakken. Volgens het voorstel zou namelijk niet alleen de handel harder worden aangepakt, maar ook het bezit voor eigen gebruik.  

Kern van het Nederlandse beleid is het niet-strafbaar stellen van softdrugs voor eigen gebruik, en de opvatting dat verslaafde gebruikers patiënten zijn en geen criminelen. Een beleid dat in Duitsland en Zwitserland navolging begint te vinden.

Wie in Nederland in een coffeeshop vijf gram cannabis verhandelt, is formeel strafbaar. Maar omdat vijf gram het maximum is dat nog kan gelden als een hoeveelheid voor eigen gebruik, vindt geen justitiële vervolging plaats. De maximumstraf voor het verhandelen van een dergelijke hoeveelheid bedraagt twee maanden gevangenisstraf.

Volgens het Europese voorstel, dat vooral door Frankrijk en Zweden verdedigd werd, zou de maximumstraf voor een dergelijke hoeveelheid naar een jaar cel verhoogd moeten worden. Daardoor zou het een ernstig delict worden, en het gedogen ervan veel moeilijker. Bovendien zou in dat geval door andere landen van de EU bij Nederland om uitlevering van de betreffende “handelaar” gevraagd kunnen worden.

Het onderwerp staat komende herfst opnieuw op de agenda van de bijeenkomst van de Europese ministers van Justitie. Een commissie werkt inmiddels aan een voorstel voor een hardere aanpak dat wel voor alle lidstaten aanvaardbaar is.