Over GO Magazine

De GO wordt uitgegeven door de Stichting ANGOB. Het blad beoogt kritische kanttekeningen te zetten en fabels te ontmaskeren met betrekking tot alcoholgebruik en alcoholproblemen, en m.b.t. verslaving in het algemeen. Het brengt daartoe artikelen over medische, sociale, culturele en beleidsmatige aspecten van de alcoholproblematiek en van de cannabisproblematiek.

Inhoudelijk heeft het populariseren van de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek tegenwoordig de meeste aandacht. Gebleven zijn het voorlichtend karakter, en het motto “niet afdwingen maar overtuigen”.

Het blad verscheen voor het eerst in augustus 1901, als uitgave van de toen vierjarige vereniging ANGOB, onder de naam “de Geheel-Onthouder”. Volgens de officiële spelling van destijds geschreven met een streepje in het midden. Een latere wijziging van de officiële spelling van de Nederlandse taal deed dat streepje verdwijnen. Maar de afkorting GO bleef in gebruik, zowel intern als in de contacten met de drukkerij.
Rond 1914 telde het weekblad zo’n 15.000 abonnees bij een ledental van 3300. Na de Tweede Wereldoorlog verscheen De Geheelonthouder als tweewekelijkse krant.

Het blad werd toegezonden aan alle begunstigers van de Stichting ANGOB, en aan instellingen (bijv. bibliotheken) die zich er op geabonneerd hebben. 

De GO verschijnt sinds het begin van de 21e eeuw zo’n zes tot vier keer per jaar. Sinds 2019 verschijnt de GO alleen nog digitaal. U kunt zich onderaan deze pagina aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.