Het bestuur van Stichting ANGOB

Campagne-uiting van weleer

Het bestuur van de Stichting ANGOB bestaat uit:

Voorzitter:  Dingeman Korf  -  voorzitter@angob.nl

Secretaris: vacant

Penningmeester: Henk Bakker - admin@spoek.nl

Bestuurslid: Irene Blom

Bestuurslid: Tony Kock