terug

Persoonlijke ademanalyse

Via het Internet worden sinds kort apparaten voor privégebruik aangeboden voor controle van de adem op alcohol. Automobilisten kunnen daarmee zichzelf controleren op strafbaarheid bij deelname aan het verkeer. Zij krijgen zo duidelijkheid over de vraag of zij maar niet beter een taxi kunen bestellen.

De elektronica van de apparaatjes is dezelfde als die van het meetgedeelte van de startonderbrekers voor auto’s. Uiteraard ontbreekt de regelelektronica voor het al dan niet starten. De apparaatjes komen uit Duitsland en kosten € 98,20. De afmetingen zij 6 bij 12 cm bij een dikte van 2,5 cm. Hun gewicht is ca 130 gram. De ademanalyse zou hiermee binnen ieders bereik zijn gekomen.

Of de verkeersveiligheid veel zal toenemen zoals de fabrikant beweert, moet nog maar worden afgewacht. Want de automobilist kan nog altijd zelf beslissen of hij gaat rijden. Alles hangt dus af van diens normbesef. Dat is anders bij de startonderbrekers die bijv. in de V.S. verplicht ingebouwd worden in de auto’s van recidiverende alcomobilisten.

De nauwkeurigheid is plus of min 10 procent. Een gemeten b.a.g. van 1,0 promille betekent dus dat het b.a.g. met zekerheid tussen de 0,9 en de 1,1 promille ligt. De vroegere blaaspijpjes met een verkleurende stof erin, hadden een nauwkeurigheid van 20 procent. Vandaar dat de meting daarmee bij verkeerscontroles, altijd gevolgd moest worden door een bloedproef op het bureau. De huidige apparatuur van de politie is nauwkeuriger dan de nieuwe apparaatjes voor privégebruik, maar kost dan ook zo’n 700 euro per stuk.

De fabrikant waarschuwt dat (in Duitsland) automobilisten vanaf 0,3 promille strafbaar kunnen zijn wanneer hun rijstijl afwijkingen vertoont of wanneer zij bij een ongeval betrokken zijn geraakt. Verder beveelt hij de apparaatjes ook aan voor veiligheidsinspecteurs in bedrijven en op bouwplaatsen.

Eén bezwaar dat wordt aangevoerd tegen de grote ademtesters voor de horeca, geldt ook voor deze apparaatjes. Namelijk het feit dat zij door de jeugd misbruikt kunnen worden voor wedstrijdjes wie het hoogste promillage kan scoren.