terug

Pieken in alcoholgebruik slecht voor het hart

Mensen die regelmatig op één dag 6 of meer glazen alcohol consumeren, hebben anderhalf maal zoveel kans op ischemische hartziekten dan mensen die hun consumptie gelijkmatig over de week spreiden. Aldus een onlangs gepubliceerde analyse door M. Roerecke en J. Rehm (Toronto, Canada).

Grote hoeveelheden alcohol zijn zonder meer schadelijk voor het hart. Verslaafden lijden vaker aan hartziekten dan matigen en niet-drinkers. Bij lijkschouwing is bij verslaafden aantoonbare beschadiging van het hart te zien. Eenmalig fors drinken bij wijze van uitschieter, kan tot hartritmestoornissen leiden. Uiterst matig alcoholgebruik blijkt daarentegen samen te gaan met een verlaagd risico op hart- en vaatziekten. Wat daarbij de oorzaak en wat het gevolg is, vormt nog een twistpunt. Bovendien heeft Anderson enkele jaren geleden al laten zien dat alleen bij mannen boven de 45 jaar het samengaan van die twee verschijnselen statistisch betekenis heeft.

De laatste jaren zijn er enkele publicaties geweest over de spreiding van de sterfte aan ischemische hartziekten over de dagen van de week. Daaruit bleken de zaterdag, zondag en maandag een verhoogde sterfte te vertonen. De diverse auteurs spraken het vermoeden uit dat die oversterfte mede een gevolg van voorafgegaan fors alcoholgebruik zou zijn.
Roerecke en Rehm hebben die suggestie verder onderzocht door het uitvoeren van een meta-analyse van 14 onderzoeken uit de periode 1980-2009 die zich daarvoor leenden. Die onderzoeken omvatten meer dan 55.000 personen. Daarbij waren 4718 gevallen van ischemische hartziekten (al dan niet tot de dood geleid hebbend).

De auteurs definiëren piekdrinkers als alcoholgebruikers die minstens éénmaal per maand en hoogstens vijfmaal per week een hoeveelheid van tenminste 6 glazen drank op één dag consumeren. De kans van deze piekdrinkers op ischemie van het hart, werd vergeleken met de kans van personen met een gelijke gemiddelde consumptie per maand, maar dan zonder piekdrinken. Bij de piekdrinkers bleek de kans op ischemische hartziekten anderhalf maal zo hoog te zijn als bij de nivellerende drinkers.

Bij een consumptie van 6 glazen alcoholhoudende drank, worden bloedalcoholgehalten tussen de 1,0 en 1,5 promille bereikt. In het verkeer is zo iemand een groot gevaar (vanaf 1,3 promille wordt het rijbewijs ingevorderd). Echt stomdronken zijn de meeste drinkers dan nog lang niet. De comazuipers gaan nog veel verder. Men behoeft zich dus lang geen coma te zuipen om al ischemische hartziekte op te lopen.

Dingeman Korf