Publicaties op onderwerp

De archieven bevatten publicaties van de Stichting ANGOB vanaf januari 2001. Op alle artikelen is het copyright van toepasing. Neem contact op als u inlichtingen wilt over een of meerdere van onze artikelen.

  • Reset

366 resultaten gevonden

Nieuw rapport: accijnzen wel degelijk effectief voor alcoholmatiging

datum: 23 maart 2009

Een nieuwe studie naar het effect van de alcoholaccijns, wijst ondubbelzinnig uit dat de accijnsheffing een effectief middel is om de alcoholconsumptie af te remmen. De studie is verricht door een werkgroep van het College of Medicine van de universiteit van Florida. De werkgroep onderzocht voor zijn studie 112 verschillende publicaties van de afgelopen 30 […]

Hardere aanpak alcoholverkoop beneden leeftijdsgreng

datum: 20 maart 2009

De regering heeft voorgesteld om supermarkten die alcohol verkopen aan jongeren beneden de leeftijdsgrens harder aan te pakken. Als zij voor de derde keer betrapt worden op die overtreding, zouden zij een tijdelijke sluiting van hun alcoholafdeling opgelegd moeten krijgen. De supermarkten hebben daar slechts onbegrip voor. De leeftijdsgrenzen voor het kopen van alcohol (16 […]

Heineken waarschuwt tegen te jong drinken

datum: 21 januari 2009

Op 17 december liet Heineken in een groot aantal kranten een paginagrote advertentie plaatsen. Daarin somde de bierbrouwer een aantal negatieve gevolgen op van te jong alcohol drinken. De reacties op die advertentie waren voor een groot deel positief. Maar heeft Heineken nu werkelijk een flinke bijdrage geleverd aan de vermindering van de problemen ? […]

Drinkgewoonten in Europa

datum: 19 januari 2009

Het drinkgedrag in Europa is al enige tijd aan het veranderen. In de meeste wijnlanden verovert bier marktaandeel, in sommige bierlanden wordt steeds meer wijn gedronken. Bureau GfK heeft door middel van een enquête onder 17.350 Europeanen verdeeld over 17 landen, de veranderingen geïnventariseerd in opdracht van de Wall Street Journal. Het GfK-onderzoek heeft uitgewezen […]

Heel veel kroegen tappen ook voor dronken bezoekers

datum: 15 januari 2009

Regelmatige cafébezoekers wisten al jaren dat er heel wat kroegen zijn waar ook aan dronken klanten nog geschonken wordt. Dit ondanks het wettelijk verbod daarop. Een klein onderzoek onder 52 kroegen, heeft onlangs laten zien dat bij 50 van hen drank verstrekt werd aan “dronken” proefpersonen. Het onderzoek werd uitgevoerd door Universiteit Twente, in opdracht […]

Verbod paddo’s niet uitvoerbaar

datum: 6 januari 2009

Op 1 december is ondanks veel bezwaren, het eerder aangekondigde paddoverbod van kracht geworden. Hallucinogene paddenstoelen vallen sinds die datum ook in verse toestand onder de opiumwet (in gedroogde toestand was dat al eerder het geval). Minister Klink heeft het verbod doorgezet, ondanks een negatief advies van zijn eigen adviesorgaan CAM. Op zichzelf zijn paddo’s […]

Verslaving en ADHD

datum: 30 november 2008

Kinderen met ADHD lopen door hun stoornis een verhoogde kans om verslaafd te raken. Vroegtijdige herkenning en behandeling van ADHD kunnen dat voorkomen volgens psycholoog G. v.d. Glind van het Trimbos Instituut. Ongeveer 20 procent van alle verslaafden in Nederland lijdt aan de ontwikkelingsstoornis ADHD. Dat is een veel hoger percentage dan de ca 4 […]

Hardenberg start alcoholvoorlichting op de basisschool

datum: 27 november 2008

Leerlingen in de groepen 7 en 8 van de openbare basisscholen in Hardenberg gaan op school voorlichting over alcohol, drugs en tabak krijgen. De gemeente en het basisonderwijs zijn overeengekomen lesssen daarover structureel een plaats op het lesrooster te geven. De gemeente Hardenberg maakt zich zorgen over het toenemende gebruik van ongezonde genotmiddelen door jongeren. […]

Bezit alcohol wordt strafbaar beneden de leeftijdsgrens

datum: 23 november 2008

Overtreding van de leeftijdsgrens voor alcohol, maakt tot nu toe alleen de verstrekker strafbaar. De alcoholbranche heeft er jarenlang voor gepleit om ook de koper strafbaar te stellen. De regering is nu met een beter plan gekomen: er komt een verbod voor jongeren beneden de leeftijdsgrens om alcohol bij zich te hebben in de openbare […]

Alcoholhoudende energiedrankjes onaanvaardbaar

datum: 14 november 2008

Afgelopen zomer waren alcoholhoudende energiedrankjes tweemaal in het nieuws. Eerst was er het bericht dat Amerikaanse onderzoekers hadden vastgesteld dat het combineren van een energiedrankje met alcohol de gevaren vergroot. Binnen een week daarna het bericht dat STAP de Nederlandse supermarkten gevraagd had alcoholhoudende energiedrankjes te weren. Op zichzelf bracht het bericht uit Amerika weinig […]

Minister wil happy hours niet verbieden

datum: 28 september 2008

In 2005 sprak de Tweede Kamer de wens uit dat de zogenaamde “happy hours” verboden zouden worden. Begin 2007 verklaarde minister van volksgezondheid Klink dat hij werk zou gaan maken van een dergelijk verbod. Enkele maanden later bleek hij daar geen voorstander meer van. En onlangs verklaarde hij in een interview dat hij niet tegen […]

Hersenaantasting door cannabis

datum: 15 september 2008

Dagelijks roken van marihuana doet de hersenen krimpen. Aldus de begin juni gepubliceerde bevindingen van onderzoekers van de universiteit van Melbourne. Zij observeerden twintig jaar lang een groep marihuanarokers en een controlegroep van niet-rokers. Bij lijkschouwing van overleden cannabisgebruikers, is in het verleden vaak geconstateerd dat zij een verkleind hersenvolume hadden. Uit die constatering valt […]

Drugs naar schadelijkheid gerangschikt

datum: 14 september 2008

Een nieuwe risico-evaluatie door het RIVM heeft 19 drugs gerangschikt naar schadelijkheid. Alcohol en tabak scoren onverwacht hoog. Zij staan samen met heroïne en crack in de kopgroep. Die uitkomst komt niet onverwacht, anderhalf jaar geleden kwam de Britse Medical Research Council tot vergelijkbare conclusies. Het onderzoek door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) […]

Vanaf vijftien jaar onverminderd hoog alcoholgebruik

datum:

Sinds 2003 is het aantal kinderen dat alcohol gebruikt, in de jongste leeftijdscategorie duidelijk afgenomen. In de leeftijdsgroep van 15 tot 18 jaar is het gebruik echter nog onverminderd hoog. Aldus de cijfers over 2007 van het Trimbos Instituut. Bij het vorige onderzoek, in 2003, had van de twaalfjarigen ruim 70 procent al eens alcohol […]

Bob in meerderheid niet langer alcoholvrij

datum: 8 september 2008

Sinds 2001 kent Nederland een BOB-campagne. Bedoeling is dat bij het uitgaan personen die met één auto reizen, uit hun midden een BOB kiezen, een “Bewust Onbeschonken Bestuurder” die nuchter blijft. Die kan dan na afloop de anderen veilig naar huis brengen, en daardoor bijdragen aan de vermindering van de onveiligheid in het nachtelijke verkeer. […]

Cannabis gevaarlijker dan verwacht

datum: 1 september 2008

Cannabis staat dichter bij alcohol dan bij de opiaten. Cannabis is dus gevaarlijk, maar niet zo extreem gevaarlijk als bijvoorbeeld heroïne of morfine. Net als alcohol, blijkt ook cannabis bij regelmatig matig gebruik op de lange duur schadelijke effecten te veroorzaken. Cannabis wordt in de Westerse wereld vooral door jongeren veel gebruikt. De actieve stof […]

De alcohol staat voor het grijpen

datum: 21 juli 2008

Jongeren drinken te vroeg en te veel alcohol. Dat probleem wordt nu aangepakt door voorlichting aan ouders en scholen, en door beter handhaven van de leeftijdsgrens. Vergeten wordt daarbij dat het drinken van de jeugd niet los gezien kan worden van de plaats die de alcohol in onze cultuur inneemt. Nederlandse jongeren zijn, samen met […]

Alcohol vergroot kans op slokdarmkanker

datum: 17 juli 2008

Het aantal patiënten met slokdarmkanker is sinds 1989 meer dan verdubbeld. Momenteel overlijden in ons land jaarlijks meer dan 1500 mensen hieraan. Alcohol speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van slokdarmkanker. Het is al meer dan dertig jaar bekend dat alcohol een rol speelt bij het ontstaan van kanker, onder andere slokdarmkanker. In 1976 […]

Paddoverbod lijkt niet verstandig

datum: 5 juli 2008

Minister Klink van Volksgezondheid heeft besloten om verse paddo’s onder de Opiumwet te brengen. Verstandig besluit ? Dat hangt er helemaal vanaf uit welke gezichtshoek je het bekijkt. Paddo’s, ofwel hallucinogene paddestoelen, worden gebruikt als tripmiddel, dus om buiten de werkelijkheid te treden (“hallucinaties” te krijgen). De actieve stoffen in de paddestoel zijn psilocine en […]

Cannabis ongezond voor lichaam en geest

datum: 29 mei 2008

Ruim veertig jaar geleden begonnen de cannabisproducten hasj en wiet aan hun opmars in Nederland. Nieuwe drugs waar onze cultuur niet op ingesteld was. De grote overeenkomst met alcohol heeft men nooit willen erkennen. Nog steeds worden alcohol en cannabis heel verschillend behandeld. Bij de komst van de roesmiddelen hasj en wiet (marihuana), was er […]