terug

Verslaving en ADHD

Kinderen met ADHD lopen door hun stoornis een verhoogde kans om verslaafd te raken. Vroegtijdige herkenning en behandeling van ADHD kunnen dat voorkomen volgens psycholoog G. v.d. Glind van het Trimbos Instituut.

Ongeveer 20 procent van alle verslaafden in Nederland lijdt aan de ontwikkelingsstoornis ADHD. Dat is een veel hoger percentage dan de ca 4 procent onder de bevolking als geheel. Omdat ADHD in vrijwel alle gevallen voorafgaat aan alcohol- of drugsgebruik, lijkt het waarschijnlijk dat de verslaving een gevolg is van ADHD. Door vroegtijdig opsporen van de stoornis en deze goed te behandelen, valt de kans te verkleinen dat de patiënten later verslaafd raken aan alcohol of drugs. Aldus psycholoog G. v.d. Glind.

Psychologe Wijsen van Iriszorg bevestigt vanuit haar dagelijkse praktijk de conclusies van v.d. Glind. Zij ziet regelmatig verslaafde jongeren binnenkomen die aan de gevolgen van hun ADHD proberen te ontkomen door overmatig gebruik van alcohol of cannabis.

Hierbij vallen enkele kanttekeningen te maken. Als geneesmiddel tegen ADHD wordt veelal ritalin gebruikt. Vorig jaar is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat kinderen die ritalin gebruiken, eerder met alcohol en cannabis gaan experimenteren dan kinderen die met gedragstherapie behandeld worden. Ook komen zij vaker met de politie in aanraking. De vraag wordt dan: hoeveel van de verslaafden met ADHD zijn verslaafd geraakt door hun stoornis, en hoeveel door het gebruikte geneesmiddel ?

Verder valt op te merken dat alcoholgebruik tijdens de zwangerschap kan leiden tot geestelijke stoornissen bij de daaruit geboren kinderen. Meestal gaat het om een geestelijke ontwikkelingsachterstand (achterblijven van de ontwikkeling in vergelijking met leeftijdgenootjes) of om een verminderde emotionele stabiliteit. Soms echter om een regelrechte stoornis als hyperactiviteit, onaangepast gedrag, ADHD of autisme. De hang naar alcohol van de zwangere, zou dan via de placenta in de vorm van ADHD doorgegeven worden aan de baby.