Links

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP is een onafhankelijke landelijke organisatie die zich er specifiek voor inzet dat effectief gebleken alcoholbeleidsmaatregelen die leiden tot een afname van alcoholgerelateerde schade worden ingevoerd dan wel worden gehandhaafd. Het gaat daarbij zowel om gezondheidsschade als gevolg van alcoholgebruik, als andere vormen van alcoholgerelateerde schade zoals overlast, verkeersongevallen en huiselijk geweld.

https://www.stap.nl/

Wet- en regelgeving op alle terreinen van de volksgezondheid

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alcohol

Stichting SAB is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft het ondersteunen van kleinschalige particuliere projecten gericht op vermindering van de alcoholproblematiek in de samenleving. Eén van de middelen daartoe is het jaarlijks toekennen van een SAB-prijs voor een dergelijk project gericht op een specifieke doelgroep. 

https://www.stichtingsab.nl/

Even buiten Beekbergen, temidden van de uitgestrekte bossen op de Veluwe, ligt al sinds 1933 onze Camping ’t Spoek. Een zeer rustige camping die is gelegen in een van de mooiste natuurgebieden van Nederland.
Wat ’t Spoek nog meer bijzonder maakt, is het alcoholvrije karakter. Jong en oud zijn van harte welkom. Wij vragen om geen alcohol op ’t Spoek te drinken. In zekere zin zijn rust en ontspanning hierdoor nog meer gewaarborgd.

https://www.spoek.nl/

Voorkom! geeft preventieve voorlichting over de gevolgen van middelengebruik, met name op scholen. Voorkom! wil leerlingen leren om zelf gezonde keuzes te maken!

https://voorkom.nl/

De Hoop ggz helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische of verslavingsproblemen op weg naar herstel.

https://www.dehoop.org/

Hulp voor ouders met kinderen met een foetaal alcoholsyndroom.

https://www.fasstichting.nl/

Verslavingszorg Noord Nederland zet zich in voor mensen die problemen ondervinden als gevolg van een verslaving. Verslaving op het gebied van alcohol, drugs, tabak, gokken of bijvoorbeeld gamen.

https://www.vnn.nl/

De zorg van Tactus focust zich op de kracht en mogelijkheden van mensen, onder meer bij reïntegratie. Op alcoholvrije camping ’t Spoek in Beekbergen zijn mensen van Tactus werkzaam.

https://www.tactus.nl/