terug

Waarschuwingslogo voor alcohol en zwangerschap vrijwillig?

Mogelijk komt er een waarschuwingslogo tegen alcoholgebruik tijdens de zwangerschap op de etiketten van flessen drank. Maar uitsluitend op basis van vrijwilligheid. Minister Schippers voelt er niets voor om het verplicht te stellen.

Al jarenlang wordt er aangedrongen op het verplicht stellen van een waarschuwing tegen alcoholgebruik tijdens de zwangerschap, op de etiketten van alcoholhoudende dranken. Het advies van de Gezondheidsraad uit 2005 heeft de druk daartoe verhoogd. De Gezondheidsraad concludeerde namelijk dat er voor zwangeren geen veilige ondergrens valt aan te geven waar beneden geen schade aan het ongeboren kind verwacht kan worden. Daarom het advies : gebruik tijdens de zwangerschap in het geheel geen alcohol.

Lang niet alle Nederlandse zwangeren nemen het advies van de Gezondheidsraad ter harte. Volgens een grove schatting zou nog bijna één op de drie vrouwen alcohol gebruiken tijdens de zwangerschap. De meesten gelukkig in zeer beperkte mate. Toch vertoont bijna 3 procent van de in Nederland geboren baby’s alcoholschade. Meestal uit zich dat later in gedrag- of leerstoornissen.
Eén op de zes van hen vertoont echter ook zichtbare, lichamelijke afwijkingen, het Foetaal Alcoholsyndroom (FAS).
Bij een jaarlijks aantal geboorten van ongeveer 185.000 leidt het voorgaande tot de conclusie dat er ieder jaar zo’n 5500 kinderen met alcoholschade geboren worden. Dat betekent een maatschappelijk probleem van enorme omvang. De overheid zou er alles aan moeten doen om het probleem te verminderen.

In antwoord op Kamervragen hierover, kwam minister Schippers echter niet verder dan de toezegging dat zij met de alcoholbranche in overleg zou treden over vrijwillige invoering van een dergelijk logo. Dat zou passen binnen de zelfregulering waarmee de alcoholbranche al bijna 25 jaar haar bijdrage aan het alcoholbeleid zou moeten leveren.

Helaas heeft de Kamer niet doorgevraagd wat de minister denkt te gaan doen wanneer het overleg geen resultaat oplevert. Het zou best kunnen dat bijvoorbeeld de producenten van sterke drank wel bereid zijn tot een dergelijk logo, maar de wijnimporteurs niet. Of dat de branche een logo kiest waar nauwelijks enige waarschuwende werking van uitgaat. Wat doet de minister dan?
Overigens is van alle EU landen uitgerekend wijnexporteur Frankrijk het enige land dat enkele jaren geleden een waarschuwingslogo verplicht heeft gesteld. Dat heeft de bewustwording bij de inwoners wel doen toenemen. Diverse andere landen, zowel binnen als buiten de EU, kennen vrijwillige logo’s. Soms uitsluitend boven een bepaald alcoholpercentage, soms zelfs vrijwillig ingevoerd door slechts één bepaalde producent!

Gezien de omvang van het probleem, is ons inziens snel handelen geboden. De minister mag zich best wat dreigend opstellen naar de alcoholbranche. Geen overeenstemming vóór eind juni? Dan verplichte invoering per 1 augustus! De minister zal een keuze moeten maken tussen de volksgezondheid en de alcoholbranche.

Dingeman Korf